ඇසුරුමි අංශ සේවක සේවිකාවන්-කුරුණෑගල

kurunegala, Sri Lanka
  • LKR45,000 - LKR50,000 per month
  • July 3, 2020

Banking Assistant (Bancassurance Department) - DFCC Bank

Tholilshalai Recruitment

Manufacturing

Overview

කුරුණෑගල ,වාරියපොළ ,මල්කඩුවාව ,දංකොටුව නිට්ටඹුව ,පස්යාල ,කොට්ටාව ,පන්නල ,මාකදුර ,කඩුවෙල ,පිහිටි ප්‍රදේසයන්ගෙන්

කිරිපිටි,ජෑම්,කෝඩියල්,බිස්කට්,පාවහන්,අත්ග්ලවුස්,පොලිතින්,වතුරබොතල්,ටිපිටිප්,කර්මාන්ත ශාලා සඳහා ලේබල් / ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

➤ වයස 18- 55 ( ගැහැණු /පිරිමි )

➤ දිනකට 1100-1500/-දක්වා

➤ මාසිකව 40000/- දක්වා වැටුප්

➤ දින,සති,මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබේ.

➤ අතිකාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ

➤ ආහාර,නවාතැන්,ප්‍රවහන සැපයේ

➤ යහළුවන්/ කණ්ඩායම් /විවාහකයන් බඳවා ගැනේ

➤ පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු විය හැකියි

වැඩි විස්තර දැනගැනීමට 0772125560  දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න .)